Romerike Bygg & Boligutvikling

Referanser

 

  • "Runar har hatt det prosjektledende ansvaret for ombyggingen av vår kjelleretasje. Arbeidet bestod i å hente inn håndverkere for befaring og tilbud, planlegge oppstart, og sette opp fremdriftsplan og koordinere de ulike fagene (elektriker, maler snekker, trappesekker og flislegger) underveis i prosjektet og avfallshåndtering. Vi er godt fornøyde med arbeidet. Arbeidet ble utført i henhold til avtale."

  • "Runar fikk i oppdrag å lage en 60m2 terrasse i Sandbekkveien 16, Nittedal.Dette har blitt utført på en svært tilfredstilene måte. Runar er veldig kreativ og kommer med løsninger underveis i arbeidet. Han er lett å kommunisere med og holder god kontakt med oss oppdragsgivere. Han holder tidsrammene som er lovet.Det er lett å anbefale Runar til andre oppdrag."

  • "Romerike Bygg & Boligutvikling utførte noen oppgaver for meg høsten 2017. Arbeidet ble utført iht til avtale og pris, og jeg opplevde at vi hadde god kommunikasjon hele veien.

  • "Meget hyggelig service og bra utført arbeid. Vanskelig å sammenligne pris og kvalitet da arbeidet var spesielt men meget godt fornøyd!".

  • "Vi ga oppdraget som prosjektleder til Runar i RBB, og med stor suksess leverte han og hans underleverandører en meget godt stykke arbeid. Underleverandører møtte opp når de skulle og drev på til de var ferdige, veldig bra prosjektledelse hvor de enkelte avløste hverandre uten store "pauser" mellom. Alle ryddet opp pent etter seg både ved dagsslutt, og når de var ferdige med sin del av arbeidet. Stor honnør til Runar og hans samarbeidspartnere; KAPH Entreprenør (snekker), Per Guldahl AS (gravearbeider). Kvalitet og punktlighet."
  • Kontakt

    Klikk her for å gå til kontaktskjemaet